اطلاعات تماس:
آدرس: شیراز- بلوار امیرکبیر- چهارراه ریشمک- شرکت تولید و صادرات ریشمک
تلفن: 2-38222001-071 داخلی امور سهام 135
فکس: 38222004-071
ایمیل: rishmac.factory@gmail.com